Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Legaling, kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak, belirli ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemeyi taahhüt etmektedir. Legaling ayrıca kişisel verilerinizi ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen ve özellikle kişisel tercihlerime, ilgi alanlarıma, mesleğime, güvenilirliğime ve davranışlarıma ilişkin analiz/profilleme yapılması; bu bilgilerin Site stratejilerinin geliştirilmesi ve kişiye/genele yönelik pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi vb. amaçlarla kimlik, iletişim, mesleki deneyim, müşteri işlem ve görsel ve işitsel kayıtlarımı içeren kişisel verilerimin işlemesine rıza gösteriyorum.  

Kişisel verilerimin, genel olarak iş ve ticari ilişki yönetimi, veri güvenliğinin, muhafazasının ve yönetiminin sağlanması, mal ve hizmet satışı, sunuşu, satış ve sunuş sonrası süreçlerinin icra edilmesi gibi Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde detaylıca açıklanan amaçlar doğrultusunda Legaling’in tedarikçilerine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere yurt içinde ve yurt dışında aktarılmasına rıza gösteriyorum.